අපි ගැන

රාජාලියා බලය

EAGLE POWER MACHINERY (Shanghai) Co., Ltd. ෂැංහයි හි 2015 අගෝස්තු මාසයේදී පිහිටුවන ලදී, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන සහ ඒවායේ උපාංග පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.

  • EAGLE POWER MACHINERY

පාරිභෝගික පැමිණීමේ පුවත්

රාජාලියා බලය

ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය සඳහා ආරක්ෂිත මෙහෙයුම් රෙගුලාසි

1. ඩීසල් එන්ජිම මගින් බල ගැන්වෙන උත්පාදක යන්ත්රය සඳහා, එහි එන්ජිම ක්රියාත්මක කිරීම අභ්යන්තර දහන එන්ජිමෙහි අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය.2...

Safety operation regulations for diesel generator set